2020

Wersja do druku

Warszawa, dnia 14 grudnia 2020 roku

Piotr Sterkowski
ul. Kłodzka 25
04-913 Warszawa

E-mail: psterkowski@gmail.com
 

Przewodniczący Rady Gminy Złota

PETYCJA

            Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających mi prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Złota do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej. 

UCHWAŁA 

            Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Złota z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Złota.

            Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Złota, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 

Z poważaniem,
Piotr Sterkowski
 

Wyrażam zgodę na ujawnianie na stronie internetowej moich danych osobowych oraz administrowanie moimi danymi zgodnie z przepisami RODO.


Załączone pliki:

petycja2042020
(petycja2042020.pdf - 91.778 KB) Data publikacji: 2020-04-03 08:26:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia
(petycja_w_interesie_publicznym_do_rozpatrzenia.pdf - 36.43 KB) Data publikacji: 2020-12-11 10:06:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: PETYCJA Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Złota do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 789

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2020-12-15 09:06:12
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2020-12-15 09:07:42
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2021-02-09 12:41:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony