Rok 2021Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-06-08 14:47:01

Rok 2021Załączone pliki:

Zarządzenie nr. 10/2021
(zarzadzenie_nr10_2021.pdf - 1372.634 KB) Data publikacji: 2021-01-28 14:28:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr. 15/2021
(zarzadzenienr15_2021.pdf - 436.032 KB) Data publikacji: 2021-02-17 13:46:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Złota w2021 r.

Zarządzenie nr. 16/2021
(zarzadzenie_nr16_2021.pdf - 590.782 KB) Data publikacji: 2021-02-17 13:46:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami na terenie gminy Złota.

Zarządzenie nr. 2/2021
(zarzadzenienr2_2021.pdf - 199.92 KB) Data publikacji: 2021-02-17 13:54:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie nr. 6/2021
(zarzadzenie_nr6._2021.pdf - 435.654 KB) Data publikacji: 2021-02-17 13:54:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Zarządzenie nr. 5/2021
(zarzadzenie5_2021.pdf - 9.449 KB) Data publikacji: 2021-02-18 09:35:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr. 9/2021
(zarzadzenie9_2021.pdf - 22.545 KB) Data publikacji: 2021-02-18 09:36:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Złota w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 12/2021
(zarzadzenie12_2021.pdf - 38.139 KB) Data publikacji: 2021-02-18 09:37:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nieprowicach, stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie nr. 13/2021
(zarzadzenie13_2021.pdf - 37.579 KB) Data publikacji: 2021-02-18 09:37:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nieprowicach, stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie nr. 1/2021
(zarzadzenie_nr1_2021.pdf - 19861.362 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:22:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2021 rok

Zarządzenie nr. 3/2021
(zarzadzenie 3_2021.pdf - 562.549 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:30:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr. 4/2021
(zarzadzenie4_2021.pdf - 863.013 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:31:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 7/2021
(zarzadzenie_nr7_2021.pdf - 1329.523 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:32:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr. 8/2021
(zarzadzenie_nr8_2021.pdf - 1078.207 KB) Data publikacji: 2021-02-19 09:33:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 11/2021
(zarzadzenie11_2021.pdf - 156.249 KB) Data publikacji: 2021-02-19 11:28:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota

Zarządzenie nr. 14/2021
(zarzadzenie14_2021.pdf - 7.149 KB) Data publikacji: 2021-02-19 11:19:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia plany wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

załącznik do Zarządzenia nr 14/2021
(plan_wykorzystania2021_2023.pdf - 72.763 KB) Data publikacji: 2021-02-19 11:35:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr. 19/2021
(zarzadzenie19_2021.pdf - 747.136 KB) Data publikacji: 2021-03-16 10:46:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr. 27/2021
(zarzadzenie27_2021.pdf - 1083.314 KB) Data publikacji: 2021-04-09 09:06:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nieprowicach, stanowiącej własność Gminy Złota

Zarządzenie nr. 28/2021
(zarzadzenie28_2021.pdf - 1078.836 KB) Data publikacji: 2021-04-09 09:06:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Nieprowicach, stanowiącej własność Gminy Złota

Zarządzenie nr. 17/2021
(zarzadzenie17_2021.pdf - 2837.162 KB) Data publikacji: 2021-04-22 10:32:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 18/2021
(zarzadzenie18_2021.pdf - 321.574 KB) Data publikacji: 2021-04-22 10:33:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 21/2021
(zarzadzenie21_2021.pdf - 485.433 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:09:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 22/2021
(zarzadzenie22_2021.pdf - 180.655 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:10:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie organizacji stałego dyżuru w Gminie Złota na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie nr. 23/2021
(zarzadzenie23_2021.pdf - 293.219 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:10:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 24/2021
(zarzadzenie24_2021.pdf - 8557.44 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:19:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

Zarządzenie nr. 25/2021
(zarzadzenie25_2021.pdf - 1881.017 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:21:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 26/2021
(zarzadzenie26_2021.pdf - 130.519 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:21:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku

Zarządzenie nr. 29/2021
(zarzadzenie29_2021.pdf - 634.981 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:22:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 30/2021
(zarzadzenie30_2021.pdf - 146.488 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:23:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 31/2021
(zarzadzenie31_2021.pdf - 3331.422 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:23:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Zarządzenie nr. 32/2021
(zarzadzenie32_2021.pdf - 210.986 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:24:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku.

Zarządzenie nr. 33/2021
(zarzadzenie33_2021.pdf - 4736.817 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:25:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Złotej.

Zarządzenie nr. 34/2021
(zarzadzenie34_2021.pdf - 2262.344 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:26:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Złotej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie nr. 35/2021
(zarzadzenie35_2021.pdf - 2026.637 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:27:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr. 36/2021
(zarzadzenie36_2021.pdf - 59.401 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:28:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dt. Naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zarządzenie nr. 37/2021
(zarzadzenie37_2021.pdf - 108.507 KB) Data publikacji: 2021-05-12 14:30:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Nieprowicach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 816/4 i nr 814/3 stanowiących własność gminy Złota.

Zarządzenie nr. 40/2021
(zarzadzenie40_2021.pdf - 25.888 KB) Data publikacji: 2021-05-24 08:17:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Złota, oraz regulaminu pracy Komisji Przetargowej

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w gminie Złota wartości mniejszej niż 130 000, zł oraz regulamin pracy Komisji Przetargowej
(regulamin_do_zarzadzenia40_2021.pdf - 523.96 KB) Data publikacji: 2021-05-24 08:17:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w gminie Złota wartości mniejszej niż 130 000, zł oraz regulamin pracy Komisji Przetargowej

Powrót