Rok 2024

Wersja do druku


Załączone pliki:

Zarządzenie nr 1/2024
(zarzadzenie1_2024.pdf - 212.905 KB) Data publikacji: 2024-01-02 09:03:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS, GBP Złota w 2024 r.

Zarządzenie nr 6/2024
(zarzadzenie6_2024.pdf - 1021.179 KB) Data publikacji: 2024-01-31 11:45:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie nr 19/2024
(zarzadzenie19_2024.pdf - 465.112 KB) Data publikacji: 2024-03-07 10:10:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych sprzedaży

Zarządzenie nr 20/2024
(zarzadzenie20_2024.pdf - 470.041 KB) Data publikacji: 2024-03-07 10:14:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych sprzedaży

Zarządzenie nr 46/2024
(zarzadzenie46_2024.pdf - 337.829 KB) Data publikacji: 2024-05-24 08:54:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrobrzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1235/2 stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie nr 60/2024
(zarzadzenie60_2024.pdf - 138.304 KB) Data publikacji: 2024-07-18 12:01:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz Regulaminu Konkursu w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Złota.

Zarządzenie nr 61/2024
(zarzadzenie61_2024.pdf - 244.32 KB) Data publikacji: 2024-07-18 12:03:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Złota.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 374

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2024-01-02 09:02:35
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2024-01-02 09:02:50
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2024-07-18 12:01:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony