Wybory 2024Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-03-18 12:54:28

Załączone pliki:

Zarządzenie nr 9/2024
(zarzadzenie9_2024.pdf - 328.406 KB) Data publikacji: 2024-02-08 14:02:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych przez komitety wyborcze związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r.
(1706616337_d2024000010901.pdf - 320.866 KB) Data publikacji: 2024-02-09 07:50:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach
(1707397002_zpow50142024.pdf - 201.157 KB) Data publikacji: 2024-02-09 07:51:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie - obwodowe komisje
(obwieszczenie09022024.pdf - 1325.956 KB) Data publikacji: 2024-02-09 11:09:35 Redaktor: Paweł Bochniak
Obwieszczenie - okręgi
(obwieszczenie09022024_okregi.pdf - 1174.212 KB) Data publikacji: 2024-02-09 11:09:57 Redaktor: Paweł Bochniak
POSTANOWIENIE NR 136/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II
(postanowienie_nr136_2024.pdf - 582.124 KB) Data publikacji: 2024-02-27 08:17:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: POSTANOWIENIE NR 136/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej
(informacja_komisja_godziny022024.pdf - 149.391 KB) Data publikacji: 2024-02-29 08:19:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej w siedzibie Urzędu Gminy ul. Sienkiewicza 79:

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej - dyżury 05.03 - 08.03.2024 r.
(informacja_gminna_komisja0224.pdf - 359.248 KB) Data publikacji: 2024-03-05 08:58:13 Redaktor: Paweł Bochniak
Harmonogram dyżurów 2024 r.
(harmonogram_dyzurow_032024.docx - 13.057 KB) Data publikacji: 2024-03-05 14:10:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY ZŁOTA O MIEJSCU, CZASIE I TERMINIE ZGŁASZANIA PRZEZ KOMITETY WYBORCZE KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 ROKU.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 8 marca 2024 r.
(informacja_o_losowaniach_gm_zlota2024.docx - 12.526 KB) Data publikacji: 2024-03-09 06:37:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W dniu 12 marca 2024 r. o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Gminy Złota odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej
(dyzury_gkw032024.pdf - 149.219 KB) Data publikacji: 2024-03-09 06:38:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej w siedzibie Urzędu Gminy ul. Sienkiewicza 79:

Protokół z losowania składu obwodowej komisji wyborczej
(protokol_losowanie_obwodowych032024.pdf - 2218.121 KB) Data publikacji: 2024-03-12 11:09:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W dniu 12.03.2024 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Złota przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o nadaniu numerow list
(informacja_nadanie_numerow_list2024.pdf - 388.249 KB) Data publikacji: 2024-03-14 09:21:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Na podstawie art. 408 pkt 3 w związku z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2023.2408t.j.), w celu przyznania zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 162/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II
(postanowienie162_2024.pdf - 141.304 KB) Data publikacji: 2024-03-15 09:01:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie GKW w sprawie przyznanych numerach list kandydatów
(obwieszczenie15022024.pdf - 48.651 KB) Data publikacji: 2024-03-15 12:06:23 Redaktor: Paweł Bochniak
Powrót