Wersja do druku

Opublikowano: 2012-12-24 10:26:49

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Wynik postepowania:

                                                                                                                     Złota dnia 2012-12-24

 

Znak GPI-III.2710/16/12

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA)*

 

 

I.                   Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najwyższą ilością punktów) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR  1  złożona przez:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Suma punktów

1

Bank Spółdzielczy w Pińczowie

ul. Plac Wolności 21

28-400 Pińczów

100

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1953
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-12-14 15:12:46
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-12-14 15:17:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu