Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 263

Data publikacji:
2022-03-04 07:46:33

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

Nieruchomość lokalowa znajdująca się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Parkowej 16 w Chrobrzu o numerze lokalu 4.

Budynek znajduje się na działce nr 1068/10 o powierzchni 0,0425 ha dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi księgę wieczystą numer KI1P/00034765/8.

Powierzchnia lokalu: 56,74 m2

Opis lokalu: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal położony na  I piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,27 m2

Udział w nieruchomości wspólnej: 6301/20416

            - cena wywoławcza – 75 000,00 zł.

            - wadium –7500,00 zł.        

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

            Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

            - dowodu wpłaty wadium,

            - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

            - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007                   w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej  w dniu 8 kwietnia 2022 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

            Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

            Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 657
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2022-03-04 07:46:33
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2022-03-04 07:47:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu