INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko : pracownik socjalny

2018-02-22 14:20:17 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                                                                                                                  Złota  dnia 22.02.2018 r.  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  

na stanowisko : pracownik socjalny

 

    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Angelika Smaczyńska  zamieszkała w miejscowości Złota .

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Z kandydatem spełniającym wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat oceniany był według następujących kryteriów :

-kwalifikacje ,

- przydatność do pracy na stanowisku pracownik socjalny ,

- komunikatywność,

- sposób prezentacji .

Kandydat spełnił  wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał  pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego .  Pani  Angelika Smaczyńska ukończyła studia wyższe  na kierunku pedagogika,   specjalność - psychopedagogika opiekuńczo- terapeutyczna .

                                                                                                               Kierownik GOPS w Złotej

                                                                                                                          Gil Agnieszka

Zobacz również: