Obwieszczenie

2021-07-23 14:40:20 Obwieszczenia

Treść w rozwinięciu. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2021-07-19 09:43:24 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Obwieszczenie

2021-05-07 10:36:25 Obwieszczenia

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Kielcach więcej»

OBWIESZCZENIE

2021-05-02 10:29:03 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Obwieszczenie -kwalifikacja wojskowa

2021-04-28 08:39:03 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2021-04-01 09:24:17 Obwieszczenia

Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2021-01-05 11:18:04 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Obwieszczenie SKO w Kielcach

2020-12-08 09:09:43 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020, poz. 293, ze zm.) zawiadamiam, więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-09-10 11:31:46 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 2973, ze zm.) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 31 sierpnia 2020 r. wydało decyzję ostateczną znak:j.w., którą po rozpatrzeniu odwołania strony utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Złota z dnia 27 maja 2020 r., znak: GPI-I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota. więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-08-31 13:56:28 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»