INFORMACJA O WYNIKACH NABORU STANOWISKO DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ

2018-02-26 14:11:27 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani : SYLWIA DOROZ

zamieszkała Chroberz w gm. Złota

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani spełnia wszystkie niezbędne i dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu. Posiada wiedzę merytoryczną, predyspozycje i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, a także doświadczenie do wykonywania pracy na obsadzanym stanowisku.

Złota 26 luty 2018 r.

Zobacz również: