LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko: pracownik socjalny

2018-08-27 12:31:34 Ogłoszenia o naborze

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko: pracownik socjalny

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 28.08.2018  zakwalifikowały się następujące osoby :

Lp

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1

Justyna Wójcik

Koniecmosty

                                                                                                     Kierownik GOPS w Złotej

                                                                                                      Agnieszka Gil

Zobacz również: