INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2018-09-25 08:14:49 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko: pracownik socjalny

Złota  dnia 24.09.2018 r. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  

na stanowisko : pracownik socjalny

    Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik socjalny nie wybrano kandydata. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku weryfikacji nadesłanych ofert  dwóch kandydatów zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru.  Żaden z kandydatów nie stawił się na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z powyższym Komisja Rekrutacyjna  orzekła jak na wstępie.

 

                                                                                                               Kierownik GOPS w Złotej

                                                                                                                          Gil Agnieszka

Zobacz również: