LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2019-01-23 15:00:08 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko: pracownik socjalny

                                                                                                             Złota dn. 23.01.2019

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko : pracownik socjalny


     Informuję , że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1

Agnieszka Madej

Pińczów

Osoba w/w została zakwalifikowana do rozmowy kwalifikacyjnej , która obędzie się w dniu 

28 stycznia  2019 r. od godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy ul. Sienkiewicza 79 – świetlica UG .

                                                                                                     Kierownik GOPS w Złotej

                                                                                                      Agnieszka Gil

Zobacz również: