INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: pracownik socjalny

2019-01-28 13:45:42 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Złota  dnia 28.01.2019 r.

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  

na stanowisko: pracownik socjalny

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Madej  zamieszkała w miejscowości Pińczów  .

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Z kandydatem spełniającym wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat oceniany był według następujących kryteriów :

-kwalifikacje ,

- przydatność do pracy na stanowisku pracownik socjalny ,

- komunikatywność,

- sposób prezentacji .

Kandydat spełnił  wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał  pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego .

                                                                                                               Kierownik GOPS w Złotej

                                                                                                                          Gil Agnieszka

Zobacz również: