Informacja

2019-05-27 11:47:21 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota informuje,

Wójt Gminy Złota
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79 wywieszony został na okres 21 dni, to jest od dnia 23.05.2019 do dnia 12.06. 2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

(-) Wójt Gminy Złota

Zobacz również: