INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

2019-12-30 12:45:51 Ogłoszenia o naborze

Więcej w rozwinięciu...

                                                                                              Złota dnia30 grudnia 2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko, została wybrana

Pani JOLANTA PIWOWARSKA

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Pani Jolanta Piwowarska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Ponadto posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku. Kwalifikacje i wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.                                                                                               

Wójt Gminy Złota

(-)Tadeusz Sułek

Zobacz również: