INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2020-04-22 12:23:15 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu...

nazwa stanowiska pracy : OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA  

W  wyniku  przeprowadzonego naboru  kandydatów  do  pracy  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej  z  uwagi  na  brak  ofert  pracy  nabór zakończono bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Zobacz również: