INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-01-29 12:14:47 Ogłoszenia o naborze

...

na stanowisko pracy :  opiekunka środowiskowa 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Kogut.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Kogut spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Ponadto posiada odpowiednie predyspozycje oraz doświadczenie do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku.

Kierownik GOPS w Złotej
Agnieszka Gil

Zobacz również: