INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-02-19 12:33:34 Ogłoszenia o naborze

..

nazwa stanowiska pracy : Kierownik Klubu Senior + w Złotej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

W  wyniku  przeprowadzonego naboru  kandydatów  do  pracy  w Klubie Seniora w Złotej  z  uwagi  na  brak  ofert  pracy  nabór zakończono bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Zobacz również: