Informacja

2021-03-11 13:16:13 Sesje

Zapraszamy na otwarte posiedzenie wspólnych Stałych Komisji Rady Gminy Złota, które odbędzie się 18.03.2021 o godz. 13:00 w Hali Sportowej przy ZPO w Złotej.

Głównym z poruszanych tematów będą sprawy dotyczące gminnej oświaty w tym przekształcenia szkół w Miernowie i Chrobrzu.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym przewidzianymi w przepisach prawa.

Adam Wypych 
Przewodniczący Rady Gminy Złota

Zobacz również: