ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2021-04-01 09:24:17 Obwieszczenia

Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

GPI-I-6730.11.2020                                                                                 Złota dnia 2021.04.01

                                 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE     

 Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) 

                                          zawiadamia się   

że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 1262 obręb 0013 Złota, gm. Złota pow. pińczowski, woj. Świętokrzyskie. Wniosek złożony przez pełnomocnika –  Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa reprezentującą P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa.

Jednocześnie informuje się ,że strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy budynku Urzędu Gminy w Złotej przy ulicy Sienkiewicza 79 w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w godzinach urzędowania Urzędu Gminy i złożyć ewentualne uwagi i wnioski co do zgromadzonego materiału. Informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.       w formie pisemnej;

2.       ustnie do protokołu;

3.       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy     

Informuje się ,że zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń ,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dokumentami w sprawie można zapoznać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji . Wizyta będzie możliwa tylko w maseczce i rękawiczkach jednorazowych, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

W razie pytań i chęci umówienia wizyty prosimy o skontaktowanie się z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej pod nr tel. 0413561601 wew.19 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                   Wójt Gminy Złota

                                                                                                    Tadeusz Sułek

 

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Data wytworzenia:

2021.04.01

Data udostępnienia do publikacji:

2021.04.01

Zobacz również: