INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2021-04-21 09:15:30 Ogłoszenia o naborze

...

nazwa stanowiska pracy :

 Kierownik Klubu Senior + w Złotej utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na ww. stanowisko, został wybrany Pan Marcin Szczęśniak

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marcin Szczęśniak podczas przeprowadzonej rozmowy  kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Ponadto posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku.

Zobacz również: