Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

2021-07-30 09:00:59 Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Program Rodzina 500+ )

Nabór na stanowisko  referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci  ( Program Rodzina 500+ ) 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu .

Lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Ewelina Kocerba

Zawarża

2

Ewelina Remion

Złota

3

Karolina Minior

Kocina

4

Karolina Mącznik

Kuchary

5

Małgorzata Górniak

Pełczyska

Jednocześnie informujemy, że drugi etap , tj. rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatami  odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Złota  w wyznaczonym terminie, o którym w/w zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zobacz również: