INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-01-13 14:15:46 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyska utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020


W  wyniku  przeprowadzonego naboru  kandydatów  do  pracy  w Klubie Seniora w Pełczyskach    z  uwagi  na  brak  ofert  pracy  nabór zakończono bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Zobacz również: