Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

2022-11-04 10:19:51 Ogłoszenia

Informujemy, iż Gmina Złota przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do 31.12.2022 r.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Złota, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub droga elektroniczną. Wniosek złożony drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Punkt odbioru, dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych, znajduje się pod adresem:

Handel Węglem Transport Towarowy Ryszard Cham,
ul. Parkowa 14, 28-425 Złota.

Pliki do pobrania:

Zobacz również: