WYKAZ Nieruchomości Złota

2022-11-22 08:40:08 Obwieszczenia

W Y K A Z Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy

Zobacz również: