INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIB LOKALI WYBORCZYCH

2023-10-11 08:45:13 Sesje

w rozwinięciu...

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum, zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku, przypominamy mieszkańcom gminy Złota o zmianie obwodów do głosowania oraz miejsc lokalów wyborczych:

  1. Obwód nr 2 sołectwa: Chroberz, Rudawa, Wojsławice, Wola Chroberska lokal przeniesiono do DOMU LUDOWEGO W CHROBRZU ul Chrobrego 16, 28-425 Złota.
  1. Obwód nr 4 sołectwo: Nieprowice lokal w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEPROWICACH, Nieprowice 5, 28-425 Złota.
  1. Obwód nr 5 sołectwo: Stawiszyce lokal w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STAWISZYCACH, Stawiszyce 49, 28-425 Złota.

Wójt Gminy Złota

/-/ Tadeusz Sułek

Zobacz również: