„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-11-09 21:11:24 Aktualnosci

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z planowanym przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Gmina Złota/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zobacz również: