Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2024-02-29 12:23:31 Aktualnosci

WYKAZ Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę....

Lp Nr

 

działki

Pow. dz. ha. Nr dok. Własności Położenie

 

działki

Opis

 

nieruchom.

Przeznacz.

 

Nieruchom

Rodzaj

 

zabudowy

Czynsz

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Cz. 526/4 0,0010 KI1P/
00019438/6
Chroberz PsIV
niezabudowana 2400

 

zł/rocznie

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota z na stronie internetowej urzędu w okresie od dnia 29.02.2023 r. do dnia  21.03.2024 r. a informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń  w miejscowości położenia nieruchomości.

(-)Wójt Gminy Złota

Zobacz również: