Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej

2024-06-19 11:56:53 Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r

Zobacz również: