Ogłoszenie dotyczące wyniku naboru na wolne stanowisko

2012-09-26 11:13:21 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie dotyczące wyniku naboru na wolne stanowisko : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota.

 Złota, dnia .26.09.2012r.

Ogłoszenie dotyczące wyniku naboru na wolne stanowisko :

pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku ogłoszenia konkursu na w/w stanowisko dokumenty aplikacyjne złożyło 11 kandydatów .

Po dokonaniu wstępnej selekcji aplikacji pod względem spełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu rekrutacji zakwalifikowano :

 1. Agnieszka Madej zam. Pińczów

 2. Izabela Bochenek zam. Chroberz

 3. Joanna Kałamajska - Kowalska zam. Chroberz

 4. Ilona Rutkowska zam. Szczerbaków

 5. Grzegorz Ziółkowski zam. Zagajów

 6. Wioleta Krzemień zam. Chotel Czerwony

 7. Izabela Postrożny zam. Złota

 8. Justyna Piotrowska zam. Grodzonowice

 9. Agata Żmuda - Dąbroś zam. Busko- Zdrój

 10. Magdalena Zięba zam. Kostrzeszyn

  II etap rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27.09.2012 roku od godz. 11 w siedzibie Urzędu Gminy Złota .

Zobacz również: