LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2014-01-31 07:58:54 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt. „ Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota”.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1. Ewelina Naprawca - Chmielów
2. Izabela Postrożny - Os. Graby
3. Julita Pytel - Nieprowice
4. Mariola Swat - Stawiszyce
5. Izabela Chodań - Kostrzeszyn
6. Joanna Kałamajska- Kowalska - Chroberz

Jednocześnie informujemy , że drugi etap rekrutacji , tj. rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatami odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Złota .

Kierownik GOPS w Złotej
Agnieszka Gil

Zobacz również: