INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-01-31 12:18:21 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt. „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Złota”.

                                                                                            Złota  dnia 31. 01.2014 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt. „ Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Gminie Złota”


    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Julita Pytel zamieszkała w miejscowości Nieprowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów :
- kwalifikacje ,
- znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z Funduszy Europejskich,
- przydatność do pracy na stanowisku pracownik socjalny ,
- komunikatywność,
- sposób prezentacji .

   W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Julita  Pytel. Pani Julita Pytel ukończyła studia wyższe  na kierunku politologia.


                                                                                                    Kierownik GOPS w Złotej
                                                                                                            Gil Agnieszka

Zobacz również: