ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-02-28 10:03:14 Zaproszenia, zapytania ofertowe

więcej w rozwinięciu... więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-02-25 15:13:28 Zaproszenia, zapytania ofertowe

więcej w rozwinięciu... więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2020-02-24 15:15:48 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zadania
w zakresie:
więcej»

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-12-24 10:58:42 Zaproszenia, zapytania ofertowe

więcej w rozwinięciu... więcej»

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy ZŁOTA oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2020-2022

2019-12-17 10:57:44 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Więcej informacji w rozwinięciu. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2019-12-06 13:50:37 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za realizację zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złota oraz zapewnienia im miejsca w schronisku w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
więcej»

Informacja o wyniku

2019-11-13 14:17:05 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania
Gmina Złota informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia oferty którego przedmiotem jest:
Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota więcej»

Informacja o wynikach

2019-11-13 14:13:33 Zaproszenia, zapytania ofertowe

INFORMACJA o wyniku postępowania
1. Gmina Złota informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zaproszenia do złożenia oferty którego przedmiotem jest:
„Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych" - zakup i dostawa do siedziby szkoły fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych, więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-10-31 13:00:02 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zamawiający: Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota, NIP: 662-175-00-02; Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota zaprasza do złożenia oferty na: „Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych". więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-10-31 12:53:33 Zaproszenia, zapytania ofertowe

1. Zamawiający: Gmina Złota
2. Przedmiot zamówienia:
Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota

kod CPV – 79900000-3 różne usługi branżowe i podobne
79971000-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze,
79971200-3 – usługi zszywania ksiąg więcej»