Wersja do druku

Opublikowano: 2021-05-11 12:03:22

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Wynik postepowania:

Złota, 11.05.2021 r.

 Informacja

o wyniku przetargów  

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota położonych w Nieprowicach.

W dniu 11 maja 2021 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota  ustny  przetarg  na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 814/3 o powierzchni 0,3700 ha i nr 816/4 o pow. 1,1275 ha  w Nieprowicach.

Na przetargi zostało wpłacone jedno wadium przez małż. Wiesławę i Stanisława Klepkę i tylko oni zostali dopuszczeni do uczestnictwa w przetargach.

Cena wywoławcza dla działki nr 814/3 ustalona została w wysokości 8 000,00 zł. W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości 8 100,00 zł.

Cena wywoławcza dla  działki nr 816/4 ustalona została w wysokości 23 500,00 zł. W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości 23 800,00 zł.

Kandydatem na nabywcę w/w działek zostali małż Wiesława i Stanisław Klepka zam. Nieprowice 22.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 11.05.2021 r. do dnia 18.05.2021 r. oraz na stronie internetowej urzędu.

                                                                                                                      

(-) Wójt Gminy Złota
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 792
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2021-04-09 09:28:17
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2021-04-09 09:28:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu