Wersja do druku

Opublikowano: 2022-05-25 10:41:59

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Wynik postepowania:

Złota, 25.05.2022 r.  

Informacja

o wyniku przetargów   

         Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213 ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Złotej.

W dniu 25 maja 2022 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota  ustny  przetarg  na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów  i budynków jako  działka nr 375/3 o powierzchni 0,1000 ha w Złotej.

         Na przetarg zostało wpłacone jedno wadium przez Pana  Mateusza Lisikiewicza i tylko on został dopuszczony  do uczestnictwa w przetargu.

         Cena wywoławcza dla działki nr 375/3 ustalona została w wysokości 4 400,00 zł. W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości 4 500,00 zł.

         Kandydatem na nabywcę w/w działki został Pan Mateusz Lisikiewicz zam. Złota ul. Łąkowa 10.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 25.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. oraz na stronie internetowej urzędu.

                                                                                (-) Wójt Gminy Złota
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 594
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2022-04-20 09:55:26
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2022-04-20 09:55:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu