Wersja do druku

Opublikowano: 2023-06-21 13:32:48

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Wynik postepowania:

Złota, 20.06.2023 r.

Informacja

o wyniku przetargów  

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213 ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Biskupicach.

W dniu 20 czerwca 2023 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota  ustny  przetarg  na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako  134/1 o pow. 0,0600 ha , położona w Biskupicach będąca  własnością Gminy Złota  dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta  KI1P/00020700/4. Na przetarg zostało wpłacone jedno wadium przez Pana  Klaudiusza Dynia i tylko on został dopuszczony  do uczestnictwa w przetargu.

Cena wywoławcza dla działki nr 134/1 ustalona została w wysokości  12 000,00 zł. W wyniku przetargu osiągnięto cenę w wysokości 12 200,00 zł.

Kandydatem na nabywcę działki został Pan Klaudiusz Dynia zam. Biskupice 40 , 28-425 Złota.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 20.06.2023 r. do dnia 28.06.2023 r. oraz na stronie internetowej urzędu.

(-) Wójt Gminy ZłotaPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 187
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2023-05-15 13:26:17
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2023-05-15 13:26:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu