Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 253

Data publikacji:
2021-04-09 09:28:17

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 816/4 o pow. 1,1275 ha , położonej w Nieprowicach, stanowiącej pastwiska stałe klasy czwartej, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta  KI1P/00019232/2.

- cena wywoławcza – 23 500,00 zł.

- wadium – 2400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica). W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie rolnicy indywidualni.

            Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

            - dowodu wpłaty wadium,

            - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

            - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej  w dniu 7 maja 2021 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. Wznowienie i okazanie  granic na koszt i staraniem nabywcy.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.

                                                                                                                                            

                      

 

(-) Wójt Gminy Złota

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 791
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2021-04-09 09:28:17
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2021-04-09 09:28:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu