Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 258

Data publikacji:
2021-10-26 10:34:07

Przedmiot: Podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Treść przetargu:

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 94/2021

Wójta Gminy Złota

z dnia 26 października 2021r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Wójt Gminy Złota

Podaje do publicznej wiadomości wykaz  lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od 26.10. 2021 r. do 16.11.2021 r.

Adres nieruchomości: Chroberz, ul. Parkowa 16/4

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb Chroberz 0002, działka numer 1068/10 powierzchnia 0,0425 ha
 księga wieczysta numer KI1P/00034765/8

Powierzchnia lokalu: 56,74 m2

Opis lokalu: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal położony na I piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,27 m2

Udział w nieruchomości wspólnej: 6301/20416

Cena wywoławcza 50 000,00 zł.

Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Nieruchomość leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej, nieruchomość zagospodarowana jako mieszkalna.

Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, jeśli zgłoszą wniosek o nabycie nieruchomości  w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenia wyrażające zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Wniosek o nabycie nieruchomości należy złożyć  w Sekretariacie Urzędu Gminy Złota ,ul. Sienkiewicza 79.

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej  i opłaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca. Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z  2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598 i 1626).

(-)Wójt Gminy Złota

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 451
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2021-10-26 10:34:07
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2021-10-26 10:36:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu