Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 268

Data publikacji:
2022-07-21 13:46:29

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

 Nieruchomość lokalowa znajdująca się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Parkowej 16 w Chrobrzu o numerze lokalu 4.

Budynek znajduje się na działce nr 1068/10 o powierzchni 0,0425 ha dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi księgę wieczystą numer KI1P/00034765/8.

Powierzchnia lokalu: 56,74 m2Opis lokalu: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal położony na  I piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,27 m2

Udział w nieruchomości wspólnej: 6301/20416

- cena wywoławcza 70 000,00 zł.

- zaliczka 7 000,00 zł

Termin rokowań 30 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

Przetargi pierwszy i drugi odbyły się w terminach:12 kwietnia 2022 r. oraz 21 czerwca 2022 r.

 Warunkiem przystąpienia  do rokowań jest zgłoszenie do udziału w rokowaniach  w zamkniętej kopercie  oraz wpłacenie zaliczki do 26 sierpnia 2022 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)datę sporządzenia zgłoszenia;

3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Osoby przystępujące do rokowań powinny przedstawić:

- dowodu wpłaty zaliczki,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Zaliczkę  należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Zaliczka musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej  w dniu 26 sierpnia 2022 r.

Zaliczka wpłacone przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zaliczka  zostanie zwrócona..

Zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 600 553 185


(-)Wójt Gminy Złota

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 471
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2022-07-21 13:46:29
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2022-07-21 13:46:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu