Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 275

Data publikacji:
2023-07-11 08:51:50

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 856/7 o pow. 0,0402 ha , położona w Pełczyskach, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta  KI1P/00018628/8

- cena wywoławcza – 12 000,00 zł.

- wadium – 1200,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej  w dniu 21 sierpnia 2023 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. Wznowienie i okazanie  granic na koszt i staraniem nabywcy.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 2a lub telefonicznie pod  nr 600 553 185.

(-) Wójt Gminy Złota

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 228
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2023-07-11 08:51:50
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2023-07-11 08:52:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu