Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 81

Data publikacji:
2009-03-13 13:19:14

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

Wójt Gminy Złota

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota

 

Nr dz.

położenie

Pow. dz.

m kw

Nr księgi

wieczystej

Opis

Nieruchom.

Przeznacz.

w  p. z. p.

Rodzaj

zabudowy

Cena

wywoław. zł

Wadium

 

 

387/3

Miernów

 

 

 

 

 

2236

 

25338

przenaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. gminy Złota:

 tereny budowlane

 

Brak planu zagospodarowania

Przestrzennego

gminy Złota

niezabudo-

wana

 

17274,00

864,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

                Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Złota nr 8185090002200440000404007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 24  kwietnia 2009 r.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

                Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

                Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod nr 041356 16 01 wew. 16.

            Należność za zamieszczenie w Waszym Tygodniku  wymienionej informacji zostanie zapłacona przez Urząd Gminy po przedłożeniu rachunku.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2297
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-03-13 13:19:14
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-03-13 13:19:14
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-05-08 10:57:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu