INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

2019-04-27 09:30:38 Ogłoszenia

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Złota obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje: więcej»

OGŁOSZENIE

2019-04-19 09:43:46 Aktualnosci

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” więcej»

Transport kamienia - zaproszenie do złożenia oferty

2019-03-20 08:47:40 Ogłoszenia

Transport materiałów drogowych do remontu dróg na terenie Gminy Złota w 2019 roku. więcej»

Zaproszenie na Sesję

2019-03-18 15:24:51 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota ,która odbędzie się 26 marca 2019r. o godz.12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Obwieszczenie SKO Kielce

2019-03-04 10:18:28 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2018, poz.1945)


zawiadamiam,

więcej»

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota

2019-02-13 14:21:35 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Obwieszczenie

2019-02-08 14:30:14 Obwieszczenia

obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej»

Ogłoszenie

2019-02-07 17:17:15 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: pracownik socjalny

2019-01-28 13:45:42 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2019-01-23 15:00:08 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko: pracownik socjalny więcej»