Sesja Nowej Rady Gminy

2006-11-23 08:04:15 Sesje

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj.-Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ zwołuję Sesję Rady Gminy Złota na dzień 24 listopada 2006 r. godz. 1400 w świetlicy Urzędu Gminy. więcej»

Sesja Rady Gminy

2006-10-23 09:10:12 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 27 października 2006 r. o godz.10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

I - część – godz.10:00

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
4. Podjęcie uchwał
a. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
b. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złota.
c. w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej.
7. Zmiany w budżecie.
8. Informacja Przewodniczącego Rady za okres kadencji.
9. Informacja Wójta za okres kadencji.
10. Interpelacje i zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

II – część – godz. 13:00
1. Uroczystość otwarcia OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTEJ

Przewodniczący Rada Gminy
Włodzimierza Mlaskawa więcej»

Sesja Rady Gminy

2006-09-11 14:58:07 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 12 września 2006 r. o godz.10:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Sesja Rady Gminy Złota

2006-04-21 10:26:49 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 25 kwietnia 2006 r. o godz. 1200 w Szkole Podstawowej w Złotej . więcej»

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Złota

2006-03-22 13:23:04 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 23 marca 2006 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotej / świetlica/. więcej»

Sesja Rady Gminy

2005-12-20 12:38:42 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 29 grudnia 2005r. więcej»

Sesja Rady Gminy

2005-12-06 09:33:45 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 8 grudnia 2005r. o godzinie 12:00 w sali Biblioteki Samorządowej z Złotej. więcej»

Sesja Rady

2005-10-18 13:51:58 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 20 października 2005r. o godzinie 10:00. więcej»

Zaproszenie na sesje Rady

2005-06-09 14:14:08 Sesje

Przewodniczący Rady Gminy w Złotej informuje , że w dniu 15 czerwca 2005 r. o godz. 10:00 w sali Biblioteki Samorządowej w Złotej odbędzie się sesja Rady. więcej»

Sesja Rady

2005-01-14 14:47:49 Sesje

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Złota, która obędzie się 21 stycznia 2005r. o godzinie 10:00... więcej»