Sesja nadzwyczajna - porządek

2021-11-03 14:08:21 Sesje

Na podstawie art. 20 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 roku Dz. U. poz. 1372 ze zm.), Wójt Gminy Złota wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Proponowana data tj. 8 listopada 2021 r. godz. 1300 w sali GBP w Złotej. więcej»

Zapraszamy na Sesję

2021-09-29 07:36:04 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

OBWIESZCZENIE

2021-08-23 10:41:28 Sesje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

2021-08-05 14:38:47 Sesje

11.08.2021 o godzinie 08:00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej odbędzie się Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Złota.
więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2021-06-21 10:30:46 Sesje

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących więcej»

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota

2021-05-19 10:01:20 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 maja 2021 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Informacja

2021-03-11 13:16:13 Sesje

Zapraszamy na otwarte posiedzenie wspólnych Stałych Komisji Rady Gminy Złota, które odbędzie się 18.03.2021 o godz. 13:00 w Hali Sportowej przy ZPO w Złotej. więcej»

Porządek nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

2021-03-05 08:46:29 Sesje

... więcej»

Sesja Rady Gminy - porządek obrad

2020-12-02 08:46:03 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się więcej»

Zaproszenie na Sesję

2020-07-06 10:22:35 Sesje

w rozwinieciu... więcej»