Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-08-02 12:08:46
Wygasł: 2018-08-17

Gmina Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" – III ETAP Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Pełczyska, Probołowice, Wola Chroberska i Złota OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Opublikowany: 2018-07-03 10:49:08
Wygasł: 2018-07-18

Gmina Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" – II ETAP Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Miernów, Nieprowice, Probołowice, Złota.

Opublikowany: 2018-06-28 18:01:41
Wygasł: 2018-07-10

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych

Informacja o otwarciu ofert

Opublikowany: 2018-05-30 13:09:49
Wygasł: 2018-07-03

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2018-05-28 12:07:58
Wygasł: 2018-07-03

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2018-05-14 13:03:43
Wygasł: 2018-05-30

Gmina Złota: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA „KLUB SENIORA” ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 343/1 W ZŁOTEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacja o otwarciu ofert

Opublikowany: 2018-04-10 12:28:33
Wygasł: 2018-04-24

Wójt Gminy Złota ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

Opublikowany: 2018-03-20 13:22:26
Wygasł: 2018-04-04

Gmina Złota: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota – Etap II”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

- Odpowiedzi na pytania [Zobacz]

Informacja o otwarciu ofert

Opublikowany: 2018-03-20 09:50:08
Wygasł: 2018-04-23

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2018-03-14 08:25:55
Wygasł: 2018-03-22

Gmina Złota: Udzielenie krótkoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Złota w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opublikowany: 2018-02-15 11:30:28
Wygasł: 2018-03-07

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota – Etap II
UWAGA – UZUPEŁNIENIE do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania
Informacja o otwarciu ofert

Opublikowany: 2017-10-26 13:36:01
Wygasł: 2017-10-27

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2017-09-14 22:08:33
Wygasł: 2017-09-29

Gmina Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA – II ETAP Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Miernów, Probołowice, Wojsławice i Wola Chroberska

Opublikowany: 2017-06-22 13:54:19
Wygasł: 2017-07-25

Wójt Gminy Złota ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2017-04-06 11:15:17
Wygasł: 2017-04-21

Złota: „ Zakup i dostawa linii odwadniającej osadu dla oczyszczalni ścieków w Złotej”

Informacja o otwarciu ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Opublikowany: 2017-02-27 13:49:53
Wygasł: 2017-04-06

Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2017-01-20 15:05:26
Wygasł: 2017-02-06

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania - 31.01.2017r.

Opublikowany: 2017-01-17 09:47:45
Wygasł: 2017-02-21

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2016-12-30 09:04:01
Wygasł: 2017-02-01

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2016-12-06 08:45:09
Wygasł: 2017-01-10

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.


znalezionych: 266 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>