Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-09-26 10:51:27
Wygasł: 2013-10-03

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2013/2014

Opublikowany: 2013-09-25 13:49:30
Wygasł: 2013-10-03

Zakup i sukcesywna dostawa Węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2013/2014

Opublikowany: 2013-08-12 10:18:12
Wygasł: 2013-08-20

Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostawę materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Złota w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: /Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Złota/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowany: 2013-07-15 15:31:31
Wygasł: 2013-07-31

Przebudowa drogi gminnej Nr 402020T Probołowice-Ścieżka od km 0+000 do km 0+460 długości 460 m.

Opublikowany: 2013-07-15 15:31:10
Wygasł: 2013-07-31

Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+333 długości 523 m

Opublikowany: 2013-07-15 15:30:51
Wygasł: 2013-07-31

Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprowice ul. Orzechowa od km 0+000 do km 0+560 długości 560 m

Opublikowany: 2013-07-15 15:25:50
Wygasł: 2013-07-31

Przebudowa drogi gminnej Nr 402026 Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 długości 317 mb

Opublikowany: 2013-05-16 12:11:22
Wygasł: 2013-06-03

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszyce dł. 525 mb

Opublikowany: 2013-05-07 19:01:36
Wygasł: 2013-05-21

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota

Opublikowany: 2013-04-30 12:52:32
Wygasł: 2013-06-14

Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2013-03-05 12:57:28
Wygasł: 2013-03-19

Przebudowa drogi gminnej Nr 402029 T Niegosławice do rzeki na dł. 1512 mb. od km 0+214 do km 1+726

Opublikowany: 2013-03-05 12:52:47
Wygasł: 2013-03-19

Przebudowa drogi gminnej Nr 402014T Miernów - (Wegeszke) na dł. 904 mb. od km 0+148 do km 1+052

Opublikowany: 2013-02-19 15:22:54
Wygasł: 2013-04-09

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2012-12-14 15:17:22
Wygasł: 2012-12-24

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Opublikowany: 2012-12-13 08:47:51
Wygasł: 2012-12-20

Bankowa obsługa budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Opublikowany: 2012-12-12 12:21:44
Wygasł: 2012-12-20

Zakup i sukcesywna dostawa Artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej Przedszkole Samorządowe w Złotej

Opublikowany: 2012-12-12 12:15:38
Wygasł: 2012-12-20

Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2013. Numer ogłoszenia: 505824 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

Opublikowany: 2012-11-19 13:18:20
Wygasł: 2013-01-11

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2012-10-31 07:34:02
Wygasł: 2012-11-14

Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota – „Ciernie” od km 0+774 do km 0+974 dł. 200 mb

Opublikowany: 2012-10-31 07:34:06
Wygasł: 2012-11-14

Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice – - Rudawa od km 1+336 do km 1+926 długości 590 m


znalezionych: 257 na 13 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>