Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-03-05 12:52:47
Wygasł: 2013-03-19

Przebudowa drogi gminnej Nr 402014T Miernów - (Wegeszke) na dł. 904 mb. od km 0+148 do km 1+052

Opublikowany: 2013-02-19 15:22:54
Wygasł: 2013-04-09

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2012-12-14 15:17:22
Wygasł: 2012-12-24

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Opublikowany: 2012-12-13 08:47:51
Wygasł: 2012-12-20

Bankowa obsługa budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Opublikowany: 2012-12-12 12:21:44
Wygasł: 2012-12-20

Zakup i sukcesywna dostawa Artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej Przedszkole Samorządowe w Złotej

Opublikowany: 2012-12-12 12:15:38
Wygasł: 2012-12-20

Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2013. Numer ogłoszenia: 505824 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

Opublikowany: 2012-11-19 13:18:20
Wygasł: 2013-01-11

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2012-10-31 07:34:02
Wygasł: 2012-11-14

Przebudowa drogi gminnej Nr 402030T Złota – „Ciernie” od km 0+774 do km 0+974 dł. 200 mb

Opublikowany: 2012-10-31 07:34:06
Wygasł: 2012-11-14

Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice – - Rudawa od km 1+336 do km 1+926 długości 590 m

Opublikowany: 2012-10-02 14:50:24
Wygasł: 2012-10-11

- Zakup i sukcesywna dostawa Węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013

Opublikowany: 2012-10-02 14:50:19
Wygasł: 2012-10-11

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2012/2013

Opublikowany: 2012-10-02 14:50:12
Wygasł: 2012-10-11

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2012/2013

Opublikowany: 2012-09-06 15:28:03
Wygasł: 2012-09-14

Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu POKL pn. Kraina przedszkolaka. Numer ogłoszenia: 333806 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA (załączniki)

Opublikowany: 2012-07-18 14:53:13
Wygasł: 2012-08-02

Przebudowa drogi gminnej Nr 402016T Pełczyska - Strugi dł. 890 mb od km 0+286 do km 1+176

Opublikowany: 2012-05-31 19:50:23
Wygasł: 2012-06-15

Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Złota

Opublikowany: 2012-05-30 14:05:45
Wygasł: 2012-06-12

Dostawa i montaż okien w obiektach Zamawiającego: 1) Dom Nauczyciela w Miernowie 2) Remiza OSP w Kostrzeszynie 3) Remiza OSP w Stawiszycach

Opublikowany: 2012-05-14 14:34:44
Wygasł: 2012-05-23

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak i również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne do 31-12-2014 r.

Opublikowany: 2012-04-13 09:25:54
Wygasł: 2012-04-30

Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez „Strugę” na długości 261 mb od km 0+009 do km 0+270

UWAGA POPRAWIONE SIWZ

Opublikowany: 2012-04-13 09:22:06
Wygasł: 2012-04-30

Przebudowa drogi gminnej Nr 402010 T łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002 na dł. 920 mb. od km 0+000 do km 0+920

Opublikowany: 2012-03-02 14:14:36
Wygasł: 2012-03-20

Przebudowa drogi gminnej Nr 402031 T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 dł. 125 mb


znalezionych: 266 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>