Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-10-02 14:50:24
Wygasł: 2012-10-11

- Zakup i sukcesywna dostawa Węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013

Opublikowany: 2012-10-02 14:50:19
Wygasł: 2012-10-11

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2012/2013

Opublikowany: 2012-10-02 14:50:12
Wygasł: 2012-10-11

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2012/2013

Opublikowany: 2012-09-06 15:28:03
Wygasł: 2012-09-14

Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu POKL pn. Kraina przedszkolaka. Numer ogłoszenia: 333806 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA (załączniki)

Opublikowany: 2012-07-18 14:53:13
Wygasł: 2012-08-02

Przebudowa drogi gminnej Nr 402016T Pełczyska - Strugi dł. 890 mb od km 0+286 do km 1+176

Opublikowany: 2012-05-31 19:50:23
Wygasł: 2012-06-15

Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Złota

Opublikowany: 2012-05-30 14:05:45
Wygasł: 2012-06-12

Dostawa i montaż okien w obiektach Zamawiającego: 1) Dom Nauczyciela w Miernowie 2) Remiza OSP w Kostrzeszynie 3) Remiza OSP w Stawiszycach

Opublikowany: 2012-05-14 14:34:44
Wygasł: 2012-05-23

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak i również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne do 31-12-2014 r.

Opublikowany: 2012-04-13 09:25:54
Wygasł: 2012-04-30

Przebudowa drogi gminnej Nr 402032T Złota przez „Strugę” na długości 261 mb od km 0+009 do km 0+270

UWAGA POPRAWIONE SIWZ

Opublikowany: 2012-04-13 09:22:06
Wygasł: 2012-04-30

Przebudowa drogi gminnej Nr 402010 T łącznik od drogi powiatowej 15180 do drogi gminnej 1574002 na dł. 920 mb. od km 0+000 do km 0+920

Opublikowany: 2012-03-02 14:14:36
Wygasł: 2012-03-20

Przebudowa drogi gminnej Nr 402031 T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 dł. 125 mb

Opublikowany: 2012-03-02 12:59:40
Wygasł: 2012-03-20

Przebudowa drogi gminnej Nr 402003 T Złota – Pełczyska od km 1+027 do km 1+757 dł. 730 mb.

Opublikowany: 2012-01-19 10:49:56
Wygasł: 2012-02-09

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

UWAGA OFERENCI: poprawiona została Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

Opublikowany: 2012-01-04 12:40:54
Wygasł: 2012-02-10

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2011-12-28 10:21:05
Wygasł: 2012-01-03

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZŁOTEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZŁOTEJ.

UWAGA POPRAWIONA SPECYFIKACJA

Opublikowany: 2011-12-28 10:16:43
Wygasł: 2012-01-05

Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2012.

Opublikowany: 2011-11-25 10:03:06
Wygasł: 2011-12-05

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.439.994,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Opublikowany: 2011-10-21 12:27:15
Wygasł: 2011-11-21

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2011-09-22 14:52:09
Wygasł: 2011-10-03

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu

Opublikowany: 2011-09-22 14:48:19
Wygasł: 2011-10-03

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie


znalezionych: 257 na 13 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>