Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-08-25 15:11:51
Wygasł: 2021-09-09

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Remont drogi gminnej 402008T Kostrzeszyn „Korce od km 0+000 do km 0+835 dł. 835 mb.

UWAGA! ZMIANA TERMINU PRZETARGU ORAZ NOWY ZAKRES

Opublikowany: 2021-07-07 10:38:50
Wygasł: 2021-07-22

REMONT POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB SENIORA W PEŁCZYSKACH

- Informacja o przeznaczonej kwocie [pdf]
- Informacja z otwarcia ofert 22.07.2021 r.

Opublikowany: 2021-05-26 10:56:54
Wygasł: 2021-06-10

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 341/8 położonej w miejscowości Złota, Gmina Złota

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

UWAGA!!! PYTANIA I ODPOWIEDZI

Opublikowany: 2021-04-09 09:28:35
Wygasł: 2021-05-11

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2021-04-09 09:28:39
Wygasł: 2021-05-11

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2021-02-02 12:46:12
Wygasł: 2021-02-14

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

ODWOŁANIE PRZETARGU

Opublikowany: 2021-02-02 12:46:16
Wygasł: 2021-02-14

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

ODWOŁANIE PRZETARGU

Opublikowany: 2020-11-23 10:22:59
Wygasł: 2020-12-08

Gmina Złota: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021.

Informacja z otwarcia ofert 08.12.2020 r.

Opublikowany: 2020-09-30 12:31:36
Wygasł: 2020-10-08

Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszyce- Kolosy od km 0+105 do km 0+500 dł. 395 mb.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowany: 2020-09-08 13:04:08
Wygasł: 2020-09-23

Gmina Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" V ETAP Przebudowa dróg lokalnych - wewnętrznych na terenie Gminy Złota OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Informacja z otwarcia ofert 23.09.2020 r.

Opublikowany: 2020-07-17 19:59:33
Wygasł: 2020-08-03

Gmina Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" Przebudowa dróg lokalnych - wewnętrznych na terenie Gminy Złota ETAP -IV

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Opublikowany: 2020-05-11 11:32:08
Wygasł: 2020-05-27

Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub SENIOR + w Chrobrzu, ul. Chrobrego 16. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Informacja z otwarcia ofert 27.05.2020

Opublikowany: 2020-04-20 12:39:28
Wygasł: 2020-05-06

„Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Złota: I. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 150 m3 w miejscowości Złota "Lubowiec", II. Budowa przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja dla Wykonawców nr. 1
- Informacja dla Wykonawców nr. 2

Opublikowany: 2020-02-28 13:17:25
Wygasł: 2020-05-19

Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Złota.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 4

Informacja dla wykonawców - Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 19.05.2020 r.,

Opublikowany: 2020-01-28 11:54:49
Wygasł: 2020-02-05

„Świadczenie usługi cateringowej dla beneficjentów projektu pn. ,,Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”.

Opublikowany: 2019-11-22 11:11:41
Wygasł: 2019-12-18

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2018-11-19 15:13:33
Wygasł: 2018-11-28

Gmina Złota: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz utrzymanie i obsługa PSZOK w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2020

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowany: 2018-09-18 14:04:29
Wygasł: 2018-10-03

Gmina Złota: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na zapytania

ZMIANA OGŁOSZENIA

Opublikowany: 2018-08-30 11:28:20
Wygasł: 2018-10-03

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota

Opublikowany: 2018-08-30 11:26:57
Wygasł: 2018-10-03

Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota


znalezionych: 266 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>