Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-11-23 10:22:59
Wygasł: 2020-12-08

Gmina Złota: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021.

Informacja z otwarcia ofert 08.12.2020 r.

Opublikowany: 2020-09-30 12:31:36
Wygasł: 2020-10-08

Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszyce- Kolosy od km 0+105 do km 0+500 dł. 395 mb.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowany: 2020-09-08 13:04:08
Wygasł: 2020-09-23

Gmina Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" V ETAP Przebudowa dróg lokalnych - wewnętrznych na terenie Gminy Złota OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Informacja z otwarcia ofert 23.09.2020 r.

Opublikowany: 2020-07-17 19:59:33
Wygasł: 2020-08-03

Gmina Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" Przebudowa dróg lokalnych - wewnętrznych na terenie Gminy Złota ETAP -IV

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Opublikowany: 2020-05-11 11:32:08
Wygasł: 2020-05-27

Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub SENIOR + w Chrobrzu, ul. Chrobrego 16. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Informacja z otwarcia ofert 27.05.2020

Opublikowany: 2020-04-20 12:39:28
Wygasł: 2020-05-06

„Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Złota: I. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 150 m3 w miejscowości Złota "Lubowiec", II. Budowa przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja dla Wykonawców nr. 1
- Informacja dla Wykonawców nr. 2

Opublikowany: 2020-02-28 13:17:25
Wygasł: 2020-05-19

Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Złota.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 4

Informacja dla wykonawców - Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 19.05.2020 r.,

Opublikowany: 2020-01-28 11:54:49
Wygasł: 2020-02-05

„Świadczenie usługi cateringowej dla beneficjentów projektu pn. ,,Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”.

Opublikowany: 2019-11-22 11:11:41
Wygasł: 2019-12-18

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2018-11-19 15:13:33
Wygasł: 2018-11-28

Gmina Złota: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz utrzymanie i obsługa PSZOK w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2020

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowany: 2018-09-18 14:04:29
Wygasł: 2018-10-03

Gmina Złota: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na zapytania

ZMIANA OGŁOSZENIA

Opublikowany: 2018-08-30 11:28:20
Wygasł: 2018-10-03

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota

Opublikowany: 2018-08-30 11:26:57
Wygasł: 2018-10-03

Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2018-08-02 12:08:46
Wygasł: 2018-08-17

Gmina Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" – III ETAP Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Pełczyska, Probołowice, Wola Chroberska i Złota OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Opublikowany: 2018-07-03 10:49:08
Wygasł: 2018-07-18

Gmina Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" – II ETAP Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Miernów, Nieprowice, Probołowice, Złota.

Opublikowany: 2018-06-28 18:01:41
Wygasł: 2018-07-10

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych

Informacja o otwarciu ofert

Opublikowany: 2018-05-30 13:09:49
Wygasł: 2018-07-03

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Opublikowany: 2018-05-28 12:07:58
Wygasł: 2018-07-03

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2018-05-14 13:03:43
Wygasł: 2018-05-30

Gmina Złota: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA „KLUB SENIORA” ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 343/1 W ZŁOTEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacja o otwarciu ofert

Opublikowany: 2018-04-10 12:28:33
Wygasł: 2018-04-24

Wójt Gminy Złota ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu


znalezionych: 259 na 13 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>