Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-04-06 11:15:17
Wygasł: 2017-04-21

Złota: „ Zakup i dostawa linii odwadniającej osadu dla oczyszczalni ścieków w Złotej”

Informacja o otwarciu ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Opublikowany: 2017-02-27 13:49:53
Wygasł: 2017-04-06

Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2017-01-20 15:05:26
Wygasł: 2017-02-06

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odpowiedzi na pytania - 31.01.2017r.

Opublikowany: 2017-01-17 09:47:45
Wygasł: 2017-02-21

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2016-12-30 09:04:01
Wygasł: 2017-02-01

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2016-12-06 08:45:09
Wygasł: 2017-01-10

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2016-12-03 21:18:48
Wygasł: 2016-12-12

Udzielenie kredytu w wysokości 820.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Informacja z otwarcia ofert
- W celu ułatwienia kalkulacji dodano symulację kosztów kredytu, w rozwinięciu ogłoszenia

Opublikowany: 2016-11-17 15:11:29
Wygasł: 2016-12-21

Złota: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota.


UWAGA!!! Informacja z otwarcia ofert w rozwinięciu.
UWAGA!!! Zmiana TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!
UWAGA!!! Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ. Stan 13.12.2016r.
WAŻNE!!! Zestawienie rodzajów budynków!
- Zapytania i odpowiedzi na pytania dot. przetargu cz.1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. - w rozwinięciu
- Pokrycia dachowe - w rozwinięciu

Opublikowany: 2016-09-09 12:45:15
Wygasł: 2016-09-21

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieprowice

Opublikowany: 2016-09-09 12:45:18
Wygasł: 2016-09-21

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w miejscowości Chroberz

Opublikowany: 2016-08-12 10:40:16
Wygasł: 2016-08-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 TYS. EURO na: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieprowice długości 200 mb.

Opublikowany: 2016-07-21 09:21:02
Wygasł: 2016-08-09

Remont drogi gminnej 402013T Kostrzeszyn - Górki Kostrzeszyńskie dł. 1600 mb od km 0+000 do km 0+270; od km 0+380 do km 1+075; od km 1+635 do km 2+270
ZMIANA OGŁOSZENIA! ZMIANA SIWZ!

Opublikowany: 2016-07-08 09:28:09
Wygasł: 2016-07-26

Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA - Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów, Nieprowice, Niegosławice, Pełczyska, Probołowice, Rudawa, Stawiszyce, Wola Chroberska i Złota

Opublikowany: 2016-04-18 08:36:13
Wygasł: 2016-05-05

Złota: ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA - Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie Gminy Złota w miejscowościach: Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów, Nieprowice, Pełczyska, Probołowice, Rudawa, Wojsławice, Wola Chroberska i Złota

Opublikowany: 2015-12-11 09:26:31
Wygasł: 2016-01-11

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2015-11-19 10:31:33
Wygasł: 2015-12-01

Złota: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota oraz utrzymanie i obsługa PSZOK. Numer ogłoszenia: 169339 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.

Opublikowany: 2015-07-21 14:36:07
Wygasł: 2015-08-06

Przebudowa drogi gminnej 402011 T Nieprowice - Rudawa - Korce dł. 1365 mb. od km 0+007 do km 0+172 i od km 0+178 do km 1+378

Opublikowany: 2015-07-07 10:08:36
Wygasł: 2015-08-03

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2015-06-23 12:04:33
Wygasł: 2015-07-22

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Opublikowany: 2015-04-13 10:46:12
Wygasł: 2015-05-13

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.


znalezionych: 272 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>