LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

2024-03-06 13:36:57 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.... więcej»

NABÓR DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

2024-02-09 12:07:40 Ogłoszenia o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024. więcej»

Wyniki naoboru

2022-12-01 10:47:29 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.. więcej»

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2022-11-28 15:00:03 Ogłoszenia o naborze

DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI W URZĘDZIE GMINY W ZŁOTEJ W REFERACIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ. więcej»

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2022-11-14 15:30:25 Ogłoszenia o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-03-08 13:30:38 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu... więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2022-02-14 19:11:19 Ogłoszenia o naborze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-02-01 14:22:40 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu.... więcej»

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2022-01-13 14:17:54 Ogłoszenia o naborze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyskach utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2022-01-13 14:15:46 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : Kierownik Klubu Senior + w Pełczyska utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
więcej»